Kliinilise psühholoogi vastuvõtud lastele, noortele ja täiskasvanutele Tartus

Infoks

Psühholoogide ja uuringute aegu saate jälgida ja broneerida e-broneeringus. Kui teile sobivat vaba aega ei leidu, kirjutage info@juvenis.ee

Perearsti saatekirja olemasolul palume see võtta kohtumisele paberkandjal kaasa või enne kohtumist edastada psühholoogile e-kirja teel. 

Psühholoogide vastuvõtud toimuvad Tartus Võru 3, II korrusel. QbTest uuringud Ropka tee 6, Tartu.

Teenused

  • Laste, noorte ja täiskasvanute vastuvõtud (ka perearsti saatekirjaga), nõustamine ja psühhoteraapia
  • Individuaalne kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia
  • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire uuring ja nõustamine:  QB-TEST lastele (al. 6 a) ja täiskasvanutele (kuni 60 a)
  • Isikuseuuringud, kognitiivsete funktsioonide uuringud
  • Videovastuvõtud - konsultatsioon ja psühhoteraapia

Aktiivsus-tähelepanuhäire uuring Qb-Test

QbTest on aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kolme põhitunnuse – hüperaktiivsuse, tähelepanu puudulikkuse ja impulsiivsuse – mõõtmiseks lastel, noorukitel ja täiskasvanutel. Test on kasutatav 6-60 aastastel. Seda uuringut kasutatakse diagnoosi toetamiseks,  ravivastuse selgitamiseks.

Testi sooritatakse arvuti ees hinnates tähelepanuvõimet. Kasutades spetsiaalset pulti hinnatakse impulsiivsust ning samaaegselt tähelepanuvõime mõõtmisega, analüüsitakse ka aktiivsuse taset liikumisanduri abil.  Ülesande sooritamise jooksul on testitava otsmikule kinnitatud reflektor, mille liikumist mõõdab arvuti kohal paiknev infrapunakaamera. Testitava tulemused saadakse võrdluses normgrupiga ning esitatakse graafiliste raportitena. Testimise viib läbi kliiniline psühholoog. Uuringu järgselt on võimalik ATH nõustamise kohtumisel saada täpsemat tagasisidet uuringu tulemuste kohta ja edasisi soovitusi. Uuringu tulemuse väljastame kliendile paberil või digitaalselt ning soovi korral ja psühhiaatri olemasolul edastame selle e-kirja teel psühhiaatrile.

 

ASUKOHAD

Psühholoogide vastuvõtud toimuvad Tartus, Võru tn 3, II korrus või eelneval kokkuleppel video teel (Google Meet keskkonnas).

QbTest uuringu läbiviimine  toimub Ropka tee 6, Tartus (sissepääs fassaadi parempoolsest uksest, esimene kabinet paremat kätt).

Teele Valdma

Olen atesteeritud kliiniline psühholoog. Lõpetasin psühholoogia magistriõppe Tartu Ülikoolis 2019. aastal, riikliku kliinilise psühholoogia kutseaasta 2020. aastal ning olen käesolevalt läbimas kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) põhiväljaõpet Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis.
Varasemalt olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja pereteraapia sissejuhatavad kursused, lahenduskeskse lühiteraapia väljaõppe, dialektilise käitumisteraapia intensiivväljaõppe ning riiklikult tunnustatud koolitused isiksuse ja kognitiivsete võimete hindamiseks. Psühholoogina töötan alates 2017. aastast. Pean oma töös oluliseks tõenduspõhist lähenemist ning usalduslikku suhet kliendiga, mis on tulemusliku koostöö ja muutuste tegemise aluseks. Vastuvõtule ootan täiskasvanuid ja noorukeid alates 14. eluaastast.

E-post: teele@juvenis.ee

Ruudu Raudsepp

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis kliinilise psühholoogia suunaga magistrantuuri aastal 2022. Psühholoogia bakalaureusekraadi omandasin 2018. aastal Tallinna Ülikoolis. Lisaks olen täiendanud end kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia, motiveeriva intervjueerimise ja lahenduskeskse lühiteraapia sissejuhatavatel kursustel ning oma töös kasutan võtteid ja meetodeid kõigist neist teraapiakoolkondadest. Psühholoogina olen töötanud alates 2020. aastast, nõustades peamiselt täiskasvanuid, töötades peamiselt ärevus- ja meeleoluhäirete ning lähisuhtevägivalla teemadega. Olen ka sertifitseeritud vaimse tervise esmaabi koolitaja (MTÜ Peaasi).  Tähtsustan oma töös usalduslikku teraapiasuhet kliendiga, kuna see on turvalise keskkonna ja muutusi võimaldava koostöö aluseks. Usun sellesse, et igaühes on olemas ressursid oma olukorra parandamiseks ning psühholoogina soovin seda toetada. Juvenis OÜ-s töötan kliinilise psühholoogi juhendamise all. Ootan oma vastuvõtule täiskasvanuid ja noorukeid alates 16. eluaastast. Kohtumisi on võimalik läbi viia ka eelneval kokkuleppel videosilla vahendusel.

E-post: ruudu@juvenis.ee

Reesi Penu

Olen psühholoogia magistrikraadi omandanud Tartu Ülikoolis. Lisaks olen täiendanud end nii kognitiivse käitumisteraapia kui ka pereteraapia väljaõpetes. Laste ja peredega olen tänaseks töötanud kokku ligi viis aastat. Minu vastuvõttudele on oodatud lapsed alates seitsmendast eluaastast, teismelised ja nende perekonnad ning noored täiskasvanud vanuses kuni 25 a. Minu tööd supervisieerib atesteeritud kliiniline psühholoog.
Olete minu vastuvõtule oodatud, kui teie lapsel esineb käitumis- ja tundeeluhäireid, suhtlemishäireid või kui teil on mõni muu selline last puudutav mure, millele on olnud raske iseseisvalt toimivat lahendust leida. Pean oluliseks lahendustele orienteeritust ning koostööd laste jaoks oluliste inimestega. Perearsti teraapiafondi saatekirjaga vastuvõtte teen kliinilise psühholoogi Mariza Tasuja juhendamisel.
E-post: reesi@juvenis.ee

Eliina Targijainen

Olen atesteeritud kliiniline psühholoog. Omandasin psühholoogia magistrikraadi Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia suunal. Olen läbinud riikliku kliinilise psühholoogia kutseaasta ja juhendatud praktika. Õpingute käigus olen omandanud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse, mille tehnikaid kasutan ka oma töös. Laste, noorte ja täiskasvanutega olen töötanud umbes kuus aastat. Pean oluliseks usalduslikku teraapiasuhet, sest psühhoteraapia põhineb terapeudi ja kliendi koostööl. Psühholoogilisele nõustamisele ja psühhoteraapiasse ootan nii lapsi, noori ja nende peresid kui ka täiskasvanuid.

E-post: eliina@juvenis.ee

Mailis Sults

Olen lõpetanud Tartu ülikoolis psühholoogia eriala, oma õpingutes keskendusin nõustamis- ning koolipsühholoogiale. Praeguseks olen töötanud 10 aastat koolipsühholoogina erinevates õppeasutustes ning nõustanud nii õpilasi kui tudengeid. Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatava kursuse, lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse ning sissejuhatava kursuse pereteraapiasse. Mul on vedanud - minu töö ja hobi kattuvad, seega tunnen suurt rõõmu enesetäiendamisest, naudin erialaste raamatute lugemist ning osalen regulaarselt supervisioonides. Nõustamisprotsessis pean väga oluliseks tugevat vundamenti - usalduslikku koostöösuhet, ainult austavas ja aktsepteerivas keskkonnas saavad olulised muutused toimuda. Nõustan nii eesti kui inglise keeles.   Minu vastuvõtule on oodatud täiskasvanud ning noorukid alates 14. eluaastast. Perearsti teraapiafondi saatekirjaga vastuvõtte teen kliinilise psühholoogi Mariza Tasuja juhendamisel.

E-post: mailis@juvenis.ee

Kairit Sirts

Olen omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Üikoolis, spetsialiseerudes nii kliinilisele kui ka nõustamispsühholoogiale. Nõustajana olen tegutsenud alates 2021. aasta algusest. Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku (KKT) teraapia algkursuse, mis annab mulle võimaluse rakendada oma töös KKT võtteid ja tehnikaid. Ootan oma vastuvõtule täiskasvanuid, kellel on probleeme ärevuse, depressiooni või stressiga, samuti nõustan suhete või tööga seotud igapäevaelu murede korral. Lisaks huvitavad mind psühholoogiliste traumade, isiksuse arengu ning psühholoogiliste piiridega seotud teemad.
Lähtun oma töös põhimõttest, et toetav ja usalduslik suhe kliendiga on muutuste tegemise aluseks. Töötan kliinilise psühholoogi juhendamisel. Nõustan nii eesti kui ka inglise keeles.  Lisaks kontaktvastuvõttudele pakun ka kaugnõustamist videosilla vahendusel. Videokohtumise kokku leppimiseks kirjuta mulle e-kiri. Perearsti teraapiafondi saatekirjaga vastuvõtte teen kliinilise psühholoogi Mirjam Ool-Lepaneni juhendamisel.
E-post: kairit@juvenis.ee

Mirjam Ool-Lepanen

Olen kliiniline psühholoog-psühhoterapeut ja osutan täiskasvanutele individuaalset psühhoteraapiat. Olen lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoterapeudi täieliku väljaõppe ja perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolituse II astme. Pean oluliseks enda erialast täiendamist, mistõttu osalen regulaarselt täiendkoolitustel ja erialastel konverentsidel, supervisioonides ja kovisioonides. Osutan kognitiiv-käitumisteraapiat, mis on lühiajaline ja eesmärgipärane koostööl põhinev protsess, mille peamiseks eesmärgiks on uute oskuste omandamine enda toimetuleku ja heaolu parandamiseks. Vastuvõtule pöördudes tasub enda jaoks läbi mõelda, milles soovite enda elus muutust.

E-post: mirjam@juvenis.ee

Mariza Tasuja

Psühholoogiat olen õppinud Tartu Ülikoolis, läbinud magistriõppe, kliinilise psühholoogi juhendatud praktika ja kognitiiv-käitumusliku teraapia täieliku väljaõppe. Olen atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut. Psüühikahäirete psühholoogilise ravi ja taastusravi valdkonnas oman töökogemust üle viieteistkümne aasta. Vastuvõtule ootan täiskasvanuid ja noorukeid alates 14. eluaastast. 

E-post: mariza@juvenis.ee

Info perearsti teraapiafondi saatekirjaga vastuvõtule tulijatele

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule saab pöörduda ka perearsti saatekirjaga. Ravi rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu. Saatekirjal peab olema esialgne diagnoos, tehtud uuringud, välja kirjutatud ravimid, vastuvõtule suunamise põhjus, soovitud teenus ja kinnitus selle kohta, et teenuse eest tasumine toimub teraapiafondi raames.  Perearsti saatekirjaga  vastuvõtule pöördujal tuleb ise tasuda omaosalus summas 35 eurot igal visiidil.

Suunamiskiri peab patsiendil olemas olema juba teenusele registreerides ja paberkandjal kaasas vastuvõtule tulles. Kui esmavisiidiks ei ole meieni jõudnud perearsti saatekirja, ootame teenuse eest tasumist täishinnas. Digitaalse saatekirja võib edastada psühholoogile ka e-kirja teel.

Teenused ja hinnakiri

QbTest uuring ATH hindamiseks – 150 EUR 

Aktiivsus-tähelepanuhäire nõustamine, DIVA II intervjuu või QBTest uuringu tagasiside – 50 EUR

Psühholoogi vastuvõtt, nõustamine ja psühhoteraapia (60 minutit) – 65 EUR

Visiiditasu perearsti saatekirja olemasolul – 35 EUR igal visiidil

Visiiditasu perearsti saatekirja olemasolul  – 25 EUR (kliinilise psühholoogi juhendamisel töötav psühholoog)

Kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudi vastuvõtt (60 min) – 75 EUR

Seisundikirjelduse, kokkuvõtte väljastamine – 30 EUR

Kognitiivsete funktsioonide uuring (WISC) – 185 EUR

Kognitiivsete funktsioonide uuring (WISC) ja QbTest uuring lapsele koos kokkuvõtte väljastamisega  – 345 EUR

Isiksuseuuring täiskasvanule (120 min)  – 230 EUR

Isiksuseuuringu tagasiside (50 min) – 50 EUR

Teenuse eest tasumine toimub kaardimaksega või sularahas.

On arusaadav, et võib tekkida vajadus vastuvõtuaeg tühistada. Vastuvõtuaeg palume tühistada e-kirja teel info@juvenis.ee või teatades oma psühholoogile tema poolt antud kontaktile hiljemalt eelneval tööpäeval kuni kella 15.00-ni. Hilisema teatamise puhul tuleb tasuda 50% teenuse hinnast. Ka perearsti saatekirjaga vastuvõtule registreerujad on kohustatud tasuma vastuvõtule mitteilmumisel või hilisel vastuvõtuaja tühistamisel ära jäänud vastuvõtu eest 50 % teenuse hinnast tasuliste teenuste hinnakirja alusel.