Kliinilise psühholoogi ja psühholoogi teenused lastele, noortele ja täiskasvanutele – psühholoogiline nõustamine, kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia, uuringud.

Võta meiega ühendust: info@juvenis.ee

Scroll down

TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI al 01.05.2024

Konsultatsioonid ja psÜhhoteraapia

 • Psühholoogi vastuvõtt

  80

  Psühholoogid osutavad nõustamist ja psühhoteraapiat lastele, noorukitele ja täiskasvanutele. Kõik psühholoogid töötavad kliinilise psühholoogi juhendamise all.

  Psühholoogi vastuvõtt

  80

  Psühholoog on erialase kõrgharidusega spetsialist, kes tegeleb vaimse seisundi hindamisega ja psühholoogilise nõustamisega. Vastavalt omandatud väljaõppele kasutavad psühholoogid oma töös ka psühhoterapeutilisi sekkumisi. Meie psühholoogid osutavad nõustamist ja psühhoteraapiat lastele, noorukitele ja täiskasvanutele. Kõik meie psühholoogid töötavad kliinilise psühholoogi juhendamise all.

  Psühholoogi vastuvõtule tasub pöörduda, kui vajate abi keeruliste elusündmustega ja stressiga toimetulekul, vajate abi enda eesmärkide saavutamisel või suhetealastes küsimustes. Samuti kui kogete häirivaid kaebusi nagu ärevus, meeleolu langus või meeleolu kõikumine, keskendumisraskused, uinumisraskused jm.

  Vastuvõtt kestab kuni 60 minutit. Vastuvõtt toimub Tartus või eelneval kokkuleppel veebikõne vahendusel.

 • Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

  90 – 100

  Kliinilised psühholoogid ja kliinilised psühholoogid-psühhoterapeudid osutavad nõustamist ja psühhoteraapiat noorukitele ja täiskasvanutele.

  Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

  90 – 100

  Kliiniline psühholoog on erialase kõrgharidusega spetsialist, kellele on väljastatud kliinilise psühholoogi kutsetunnistus. Kliinilise psühholoogi tööülesanneteks on psüühika- ja käitumishäirete hindamine, ravimine ja ennetamine. Esmasel vastuvõtul toimub probleemide kaardistamine ja seisundi hindamine, mille järgselt otsustatakse edasine ravivajadus.

  Kliinilise psühholoogi vastuvõtule tasub pöörduda, kui teil esineb mõni psüühika- või käitumishäire, nagu depressioon, bipolaarne meeleoluhäire, sotsiaalärevus, paanikahäire, üldistunud ärevushäire, obsessiiv-kompulsiivne häire, söömishäired, sõltuvushäire, aktiivsus- ja tähelepanuhäire jne, või kui kahtlustate mõne psüühikahäire esinemist.

  Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut kasutab enda töös tõenduspõhist psühhoterapeutilist sekkumist. Meie kliinilised psühholoogid-psühhoterapeudid on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) täieliku väljaõppe. KKT on efektiivne psühhoterapeutiline meetod erinevate psüühikahäirete ravis.

  Meie kliinilised psühholoogid ja kliinilised psühholoogid-psühhoterapudid osutavad nõustamist ja psühhoteraapiat noorukitele ja täiskasvanutele.

  Kliinilise psühholoogi vastuvõtt maksab 90€, kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi vastuvõtt maksab 100€.

  Vastuvõtt kestab kuni 60 minutit. Vastuvõtt toimub Tartus või eelneval kokkuleppel veebikõne vahendusel.

 • Perearsti saatekirjaga psühhoteraapiasse pöördumine

  Psühhoteraapiasse on võimalik pöörduda ka perearsti saatekirjaga. Loe edasi.

  Perearsti saatekirjaga psühhoteraapiasse pöördumine

  Perearsti saatekirja alusel osutame järgnevaid teenuseid:

  • Psühhoteraapia seanss ühele haigele (kood 7601)
  • Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele (kood 7630)

  Perearsti saatekirjaga psühhoteraapiasse pöördumise korral toimub ravi rahastamine perearsti Teraapiafondi kaudu. Saatekiri peab olema patsiendil olemas juba teenusele registreerides ning edastatud enne vastuvõttu psühholoogile e-kirja teel. Paberkandjal saatekirja võib esimesele vastuvõtule tulles kaasa võtta. Saatekirjal peab olema perearsti poolt üles märgitud esialgne diagnoos, tehtud uuringud, välja kirjutatud ravimid, vastuvõtule suunamise põhjus, soovitud teenus ja vastuvõttude arv ja kinnitus selle kohta, et teenuse eest tasumine toimub teraapiafondi raames. Juhend perearstile suunamise ja saatekirja vormistamiseks

  Saatekirjaga vastuvõtule pöördudes teeb psühholoog perearstiga koostööd ning edastab iga vastuvõtu kohta perearstile kokkuvõtte teenuse osutamisest ja patsiendi seisundist.

 • Seisundikirjelduse, kirjaliku kokkuvõtte väljastamine

  40

  Seisundikirjelduse, kirjaliku kokkuvõtte väljastamine

  40

UURINGUD

 • Diferentsiaaldiagnostilised uuringud

  120 – 245

  Uuringu mahu ja sisu planeerib kliiniline psühholoog eelkohtumisel kliendiga. Eelkohtumise maksumus arvestatakse kliinilise psühholoogi vastuvõtu tasulise hinnakirja alusel. Uuringu planeerimisel arvestatakse raviarsti suunamisküsimust, tutvutakse patsiendi terviseandmete ja kliendi eesmärkidega. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse erinevaid enesekohaseid küsimustikke, intervjuusid ja teste. Uuringutulemusi kasutatakse edasise ravivajaduse hindamisel ja ravisekkumise planeerimisel.

  Diferentsiaaldiagnostilised uuringud

  120 – 245

  Uuringu mahu ja sisu planeerib kliiniline psühholoog eelkohtumisel kliendiga. Eelkohtumise maksumus arvestatakse kliinilise psühholoogi vastuvõtu tasulise hinnakirja alusel. Uuringu planeerimisel arvestatakse raviarsti suunamisküsimust, tutvutakse patsiendi terviseandmete ja kliendi eesmärkidega. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse erinevaid enesekohaseid küsimustikke, intervjuusid ja teste. Uuringutulemusi kasutatakse edasise ravivajaduse hindamisel ja ravisekkumise planeerimisel.

 • Isiksuse uuring

  245

  Isiksuse uuringut viiakse läbi alates 18. eluaastast. Uuring aitab tuvastada inimesele omased käitumismustrid, mis võivad põhjustada raskusi isiklikus toimetulekus ja/või suhetes teiste inimestega.

  Isiksuse uuring

  245

  Isiksuse uuringut viiakse läbi alates 18. eluaastast. Uuring aitab tuvastada inimesele omased käitumismustrid, mis võivad põhjustada raskusi isiklikus toimetulekus ja/või suhetes teiste inimestega. Isiksuse uuringu abil on võimalik tuvastada ka isikusehäiretele omaseid kriteeriume. Isiksuse uuringu tulemus aitab raviarstil teha diagnostilisi otsuseid ning psühhoterapeudil planeerida sobivat psühholoogilist sekkumist.

  Isiksuse uuring viiakse läbi kahes osas. Esimesel kohtumisel viiakse läbi uuring, mille raames toimub kliiniline ja poolstruktureeritud intervjuu (kestus 120 min) ning enesekohaste küsimustike täitmine. Järgmisel kohtumisel (kestus 50 min) annab uuringu läbiviija uuringu tagasiside.

  Oluline teada enne testile tulekut:

  • tule puhanuna.
  • varu endale aega vähemalt 180 minutit.
  • eelnevalt on oluline hoolitseda enda vajaduste eest (päeva jooksul kindlasti süüa).

  Lisa teenused:

  • Kirjalik tagasiside raporti juurde 50 €

 • DIVA II intervjuu täiskasvanutele, lastele vanematega SNAP-IV ja Vanderbilti skaalad lapsevanemale/õpetajale

  120

  DIVA II intervjuu ATH sümptomite hindamiseks täiskasvanutel.

  DIVA II intervjuu täiskasvanutele, lastele vanematega SNAP-IV ja Vanderbilti skaalad lapsevanemale/õpetajale

  120

  DIVA II intervjuud kasutatakse ATH sümptomite hindamiseks täiskasvanutel. Intervjuu läbiviimine võtab aega umbes 90 minutit. Hinnas sisaldub nii intervjuu läbiviimine kui kirjaliku kokkuvõtte väljastamine.

 • Kognitiivsete funktsioonide uuring (WISC ja WAIS)

  245

  Kognitiivsete funktsioonide uuring (WISC) lastele vanuses 6-16 eluaastat

  Kognitiivsete funktsioonide uuring (WISC ja WAIS)

  245

  Uuringuid viib läbi kliiniline psühholoog.

 • Autismispektri uuringud lastele ja täiskasvanutele ADI-R, AAA

  120

  Autismispektri uuringud lastele ja täiskasvanutele ADI-R, AAA

  120

Spetsialistid

Lastele
Noorukitele
Täiskasvanutele
 • Eliina Targijainen

  eliina@juvenis.ee

  Eliina Targijainen

  Olen atesteeritud kliiniline psühholoog. Omandasin psühholoogia magistrikraadi Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia suunal. Olen läbinud riikliku kliinilise psühholoogia kutseaasta ja juhendatud praktika. Õpingute käigus olen omandanud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse, mille tehnikaid kasutan ka oma töös. Laste, noorte ja täiskasvanutega olen töötanud umbes viis aastat.

  Pean oluliseks usalduslikku teraapiasuhet, sest psühhoteraapia põhineb terapeudi ja kliendi koostööl.

  Psühholoogilisele nõustamisele ja psühhoteraapiasse ootan nii lapsi, noori ja nende peresid kui ka täiskasvanuid.

  Eliina vastuvõtud toimuvad Tartus, aadressil Võru tn 3, teisel korrusel või eelneval kokkuleppel videokõne vahendusel.

  eliina@juvenis.ee
 • Kairit Sirts

  kairit@juvenis.ee

  Kairit Sirts

  Olen omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis, spetsialiseerudes nii kliinilisele kui ka nõustamispsühholoogiale. Nõustajana olen tegutsenud alates 2021. aasta algusest. Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku (KKT) teraapia algkursuse, mis annab mulle võimaluse rakendada oma töös KKT võtteid ja tehnikaid. Ootan oma vastuvõtule täiskasvanuid, kellel on probleeme ärevuse, depressiooni või stressiga, samuti nõustan suhete või tööga seotud igapäevaelu murede korral. Lisaks huvitavad mind psühholoogiliste traumade, isiksuse arengu ning psühholoogiliste piiridega seotud teemad.

  Lähtun oma töös põhimõttest, et toetav ja usalduslik suhe kliendiga on muutuste tegemise aluseks. Perearsti teraapiafondi saatekirjaga vastuvõtte teen kliinilise psühholoogi Mirjam Ool-Lepaneni juhendamisel.

  Nõustan nii eesti kui ka inglise keeles.

  Kairiti vastuvõtud toimuvad Tartus, aadressil Võru tn 3, teisel korrusel või eelneval kokkuleppel videokõne vahendusel.

  kairit@juvenis.ee
 • Liisi Raudsepp

  liisi@juvenis.ee

  Liisi Raudsepp

  Omandasin psühholoogia magistrikraadi Tartu Ülikooli kliinilise
  psühholoogia suunal. Juurde olen õppinud kognitiiv-käitumisteraapiat- ja
  pereteraapiat algkursuse tasemel. Enda töös kasutan
  kognitiiv-käitumisteraapia tehnikaid, teadmisi ja võtteid. Minu
  vastuvõttudele on oodatud lapsed alates neljandast eluaastast,
  teismelised ja nende perekonnad ning täiskasvanud. Perearsti
  teraapiafondi saatekirjaga vastuvõtte teen kliinilise psühholoogi Mariza
  Tasuja juhendamisel.

  liisi@juvenis.ee
 • Mariza Tasuja

  mariza@juvenis.ee

  Mariza Tasuja

  Psühholoogiat olen õppinud Tartu Ülikoolis, läbinud magistriõppe, kliinilise psühholoogi juhendatud praktika ja kognitiiv-käitumusliku teraapia täieliku väljaõppe. Olen atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7). Psüühikahäirete psühholoogilise ravi ja taastusravi valdkonnas oman töökogemust üle viieteistkümne aasta. Vastuvõtule ootan täiskasvanuid ja noorukeid alates 14. eluaastast. 

  Mariza vastuvõtud toimuvad Tartus, aadressil Ropka tee 6 (sissepääs fassaadi parempoolsest uksest, esimene kabinet paremat kätt) või eelneval kokkuleppel videokõne vahendusel.

  mariza@juvenis.ee
 • Mirjam Ool-Lepanen

  mirjam@juvenis.ee

  Mirjam Ool-Lepanen

  Olen atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7) ja osutan täiskasvanutele individuaalset psühhoteraapiat. Olen lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoterapeudi täieliku väljaõppe ja perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolituse II astme. Olen töötanud psühhoterapeudina alates aastast 2015. Pean oluliseks enda erialast täiendamist, mistõttu osalen regulaarselt täiendkoolitustel ja erialastel konverentsidel, supervisioonides ja kovisioonides.

  Osutan kognitiiv-käitumisteraapiat, mis on lühiajaline ja eesmärgipärane koostööl põhinev protsess, mille peamiseks eesmärgiks on uute oskuste omandamine enda toimetuleku ja heaolu parandamiseks. Vastuvõtule pöördudes tasub enda jaoks läbi mõelda, milles soovite enda elus muutust.

  Mirjami vastuvõtud toimuvad Tartus, aadressil Võru tn 3, teisel korrusel või eelneval kokkuleppel videokõne vahendusel.

  mirjam@juvenis.ee
 • Reesi Penu

  reesi@juvenis.ee

  Reesi Penu

  Olen psühholoogia magistrikraadi omandanud Tartu Ülikoolis. Lisaks olen täiendanud end nii kognitiivse käitumisteraapia kui ka pereteraapia väljaõpetes. Laste ja peredega olen tänaseks töötanud kokku ligi viis aastat.

  Olete minu vastuvõtule oodatud, kui teie lapsel esineb käitumis- ja tundeeluhäireid, suhtlemishäireid või kui teil on mõni muu selline last puudutav mure, millele on olnud raske iseseisvalt toimivat lahendust leida. Pean oluliseks lahendustele orienteeritust ning koostööd laste jaoks oluliste inimestega.

  Minu vastuvõttudele on oodatud lapsed alates seitsmendast eluaastast, teismelised ja nende perekonnad ning noored täiskasvanud vanuses kuni 25 a. Perearsti teraapiafondi saatekirjaga vastuvõtte teen kliinilise psühholoogi Mariza Tasuja juhendamisel.

  Reesi vastuvõtud toimuvad Tartus, aadressil Võru tn 3, teisel korrusel või eelneval kokkuleppel videokõne vahendusel.

  reesi@juvenis.ee
 • Ruudu Raudsepp

  ruudu@juvenis.ee

  Ruudu Raudsepp

  Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis kliinilise psühholoogia suunaga magistrantuuri aastal 2022. Psühholoogia bakalaureusekraadi omandasin 2018. aastal Tallinna Ülikoolis. Lisaks olen täiendanud end kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia, motiveeriva intervjueerimise ja lahenduskeskse lühiteraapia sissejuhatavatel kursustel ning oma töös kasutan võtteid ja meetodeid kõigist neist teraapiakoolkondadest. Psühholoogina olen töötanud alates 2020. aastast, nõustades peamiselt täiskasvanuid, töötades peamiselt ärevus- ja meeleoluhäirete ning lähisuhtevägivalla teemadega. Olen ka sertifitseeritud vaimse tervise esmaabi koolitaja (MTÜ Peaasi).

  Tähtsustan oma töös usalduslikku teraapiasuhet kliendiga, kuna see on turvalise keskkonna ja muutusi võimaldava koostöö aluseks. Usun sellesse, et igaühes on olemas ressursid oma olukorra parandamiseks ning psühholoogina soovin seda toetada. Juvenis OÜ-s töötan kliinilise psühholoogi juhendamise all. 

  Ootan oma vastuvõtule täiskasvanuid ja noorukeid alates 16. eluaastast.

  Ruudu vastuvõtud toimuvad Tartus, aadressil Võru tn 3, teisel korrusel või eelneval kokkuleppel videokõne vahendusel.

  ruudu@juvenis.ee
 • Sandra Schihalejev

  sandra@juvenis.ee

  Sandra Schihalejev

  Töötan Juvenises assistendina. Minuga võib ühendust võtta, kui soovite informatsiooni arvete väljastamise kohta.

  sandra@juvenis.ee
 • Teele Valdma

  teele@juvenis.ee

  Teele Valdma

  Olen atesteeritud kliiniline psühholoog. Psühholoogina töötan alates 2017. aastast. Lõpetasin psühholoogia magistriõppe Tartu Ülikoolis 2019. aastal, riikliku kliinilise psühholoogia kutseaasta 2020. aastal ning olen käesolevalt läbimas kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) põhiväljaõpet Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis. Varasemalt olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja pereteraapia sissejuhatavad kursused, lahenduskeskse lühiteraapia väljaõppe, dialektilise käitumisteraapia intensiivväljaõppe ning riiklikult tunnustatud koolitused isiksuse ja kognitiivsete võimete hindamiseks. 

  Pean oma töös oluliseks tõenduspõhist lähenemist ning usalduslikku suhet kliendiga, mis on tulemusliku koostöö ja muutuste tegemise aluseks.

  Vastuvõtule ootan täiskasvanuid ja noorukeid alates 14. eluaastast.

  Teele vastuvõtud toimuvad Tartus, aadressil Võru tn 3, teisel korrusel või eelneval kokkuleppel videokõne vahendusel.

  teele@juvenis.ee

TEENUSED PARTNERITELE JA Tööandjatele

Osutame kliinilise psühholoogi teenuseid ettevõtetele, õppeasutustele ja sotsiaalhoolekande valdkonna asutuste klientidele ja töötajatele.

Täiendav ravikindlustus ettevõtetele – riiklikku ravikindlustust saab tööandja täiustada vabatahtliku ravikindlustusega. Tööandjal on võimalik täiendava hüvena kindlustada oma töötajate tervis ulatuses, milleni riiklik ravikindlustus ei küündi, hüvitades mitmete ravikulude sh psühhiaatrilise ja psühholoogilise ravi maksumuse. Täiendav ravikindlustus on töötajate motivatsioonipakettide oluline osa, see aitab suurendada töötajate rahulolu ja vähendada tööjõu voolavust, sest annab töötajale võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi. 

Kui tööandjal on sõlmitud töötajate tervisekindlustus, mis hõlmab psühholoogilist ja psühhiaatrilist nõustamist ning ravi, hüvitab kindlustus töötajale ravi kulu kindlustuslepingus märgitud hüvitislimiidini. Tööandja ravikindlustust pakuvad enamus Eesti suuremad kindlustusseltsid.

Kliinilise psühholoogi teenuste kasutamisele tehtud kulutused kuuluvad tööandja jaoks erisoodustuse alla. Maksusoodustuse saamise eelduseks on, et teenuse osutaja on tervishoiukorralduse infosüsteemi kantud või vastavat kutsetunnistust omav kliiniline psühholoog, kes osutab oma erialaseid teenuseid. Väljastatud kutsetunnistused on registreeritud kutseregistris https://www.kutseregister.ee/et/avaleht/.

Loe lähemalt erisoodustuse kohta: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/erisoodustused/taastusarsti-jmt-teenuste-kulutused.

Koolilt õigel ajal psühholoogilise abi saamine või olla keerukas nii spetsialistide nappuse kui koolipsühholoogide töökoormuse tõttu, sest abivajavaid lapsi ning noori on periooditi väga palju. Meie koostööpartneriteks on mitmed linna ja maakonna õppeasutused, kellele pakume psühholoogi, koolipsühholoogi või kliinilise psühholoogi teenuseid sh nõustamist, psühhoteraapiat ja vajadusel uuringuid.

Koostööpartneriks saamise soovi korral palume võtta ühendust info@juvenis.ee, et õppeasutuse vajadusi ja soove ning meie võimalusi lähemalt arutada.

Kontakt

Võru tn 3, Tartu

info@juvenis.ee

Swedbank EE482200221080572625

JUVENIS OÜ

reg nr 16625439

Juvenis OÜ omab Terviseameti tegevusluba L06777

Parkimine

Väike-Tähe tänaval (B piirkond, 90 min tasuta)
Alexela tankla parklas (60 min tasuta)
Tartu avatud parklas Väike-Tähe 20 tsoon P57 (30 min tasuta)

Kontakt juriidilistele isikutele

Helistajatel palume arvestada, et me kõik tegeleme vastuvõttudega ning helistame esimesel võimalusel tagasi. Soovitame eelistada e-kirja teel pöördumist.

(+372) 56501902, info@juvenis.ee

Juvenis 2024