Tervisekassa vastuvõtud

Juvenis OÜ on sõlminud Tervisekassaga psühholoogilise ravi rahastamise lepingu.

Vastuvõtuaeg pakutakse ravijärjekorra alusel sõltumatult spetsialistist esimesele vabale ajale või patsiendi soovil hilisemale vabale ajale Tervisekassa lepingu mahus. Kui soovitakse tulla konkreetse tervishoiuspetsialisti juurde, tuleb broneerida tasuline vastuvõtuaeg.

Arsti saatekirjaga esmast vastuvõtuaega saab broneerida juvenis.ee lehel e-broneeringus või e-kirja teel info@juvenis.ee. Telefoni teel vastuvõtuaega broneerida ei saa.

Vastuvõtule registreerimise hetkel peab olema olemas arsti saatekiri. Kui saatekiri või ravikindlustus puudub, pakume tasulist vastuvõttu tasulise hinnakirja alusel.

Kui vastuvõtule mittetulemisest meile teada ei anna või vastuvõtu tühistamine toimub vähem kui 24 tundi enne vastuvõttu, tuleb patsiendil endal tasuda toimumata jäänud teenuse eest tasulise hinnakirja alusel (VÕS 41. Ptk § 761).

Psühholoogilise ravi teenuse saamisel ei maksa patsient visiiditasu.

Arsti saatekirjaga psühholoogi vastuvõtule tulles toimub esmalt kliinilise psühholoogi konsultatsioon, mis võib olla individuaalne või patsiendi ja/või tema pereliikmetele/lähedastele suunatud. Konsultatsiooni käigus küsitleb psühholoog patsienti probleemide määratlemiseks, toimub seisundi ja psühhoteraapia vajaduse hindamine ning lepitakse kokku sekkumise intensiivsus ja maht koos edasiste visiitidega sõltuvalt patsiendi probleemidest ja hindamise tulemustest sobiva psühholoogi juurde (kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia, psühhoteraapia perekonnale, psühholoogiline nõustamine). Esmase kohtumise raames võib toimuda ka kriisinõustamine raskes seisundis patsiendile.

Kaebuste lahendamise kord

Tervisekassa kontaktid

Juvenis 2024