Täname, et tunned huvi Juvenis OÜ psühhoteraapiakeskuse teenuste vastu. Pakume kliinilise psühholoogi ja psühholoogi teenuseid sh uuringuid lastele, noortele ja täiskasvanutele. Vastame meeleldi teie küsimustele, võta meiega ühendust: info@juvenis.ee

Teenusele registreerimisel nõustub klient meie teenuse osutamise tingimustega.

Teenuse osutamise tingimused

Teenuse osutajaks on Juvenis OÜ, registrinumber 16625439, asukoht Võru 3, 2.korrus, Tartu linn. Juvenis OÜ omab Terviseameti tegevusluba L06777.

Vastuvõtuaja broneerimine

Vastuvõtule saab aja broneerida läbi iseteeninduskeskkonna juvenis.ee lehel või kirjutades info@juvenis.ee.

Broneering jõustub ja tervishoiuteenuse osutamise leping Juvenis OÜ ja kliendi vahel loetakse sõlmituks broneeringu tegemise hetkest. Samast hetkest hakkavad teenuse pakkuja ja kliendi vahel kehtima Juvenis OÜ teenuse osutamise tingimused.

Teenuse eest tasumine

Teenuste eest tasumine toimub vahetult peale teenuste osutamist kohapeal kaardimaksega või sularahas.

Klient tasub keskusele osutatud teenuste eest vastavalt teenuse osutamise hetkel kehtivale hinnakirjale. Klient saab teavet keskuses kehtivast hinnakirjast keskuses kohapeal ja kodulehel juvenis.ee.

Teenuse eest väljastatud arve alusel on peale vastuvõttu pangaülekandega võimalik tasuda juhul kui:

1) toimub kaugvastuvõtt;

2) kui tegu on juriidilise isikuga;

3) kui tegu on lapsevanemaga, kelle laps käis iseseisvalt vastuvõtul.

Arvega mittenõustumisel on kliendil kohustus koheselt peale arve saamist informeerida ajaoludest keskust e-kirja teel: info@juvenis.ee. Kui pöördumist ei ole, loetakse arve aktsepteerituks.

Kui kliendil on keskuse ees võlgnevusi või võlgnevusi on esinenud teenuste osutamisele eelneva kalendriaasta jooksul, küsib teenuse osutaja teenuse eest täielikus maksumuses ettemaksu.

Kui kliendil on keskuse ees võlgnevusi või võlgnevusi on esinenud teenuste osutamisele eelneva kalendriaasta jooksul, on keskusel õigus keelduda perearsti teraapiafondi või Tervisekassa saatekirjade alusel teenuse osutamisest ja pakkuda kliendile ettemaksu tasumisel tasulisi teenuseid.

Vastuvõtuaja tühistamine ja muutmine

Soovides broneering tühistada või muuta, palume võtta ühendust hiljemalt 24 tundi enne kokkulepitud aega kirjutades spetsialistile e-kirja teel või andes teada keskuse üldmeilil: info@juvenis.ee. Aitame leida teile uue sobiliku aja või tühistame vastuvõtu.

Kui tühistate vastuvõtuaja hiljem kui 24 tundi enne selle toimumist või kui jätate vastuvõtule tulemata, siis esitame teile arve teenuse osutamise valmisoleku kulude katteks täies mahus tasulise hinnakirja alusel.

Terviseandmete ja isikuandmete kaitse

Teie tervise- ja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Parima teenuse osutamiseks on meie tervishoiuspetsialistidel õigus tutvuda ning töödelda isiku- ja terviseandmeid vastuvõtu eel ja teenuse osutamise ajal. Kõik teatavaks saanud andmed dokumenteeritakse, säilitatakse ja hoitakse keskuse poolt konfidentsiaalsed kolmandate osapoolte eest.
Terviseandmeid väljastame:
1) kui soovite andmeid enda kohta;
2) kui soovite andmeid oma alaealise lapse kohta.

Juvenis 2024